Image Description

حمایت کمیسیون ملی یونسکو-ایران و کمیته ملی most یونسکو از جشنواره بین المللی اختراع و نوآوری خیام

  • چهارشنبه 2 بهمن 1398
  • /
  • 361

جشنواره بین المللی اختراع و نوآوری خیام از ۱۶ الی ۱۸ اسفند ۹۸ با حمایت سازمان مالکیت معنوی اختراعات جهان و كميسيون ملي يونسكو ( موسسه آموزشی، علمی و فرهنگی ملل متحد) در ايران در دانشگاه صنعتی اصفهان برگزار خواهد شد.
دکتر مهدی حسینیان سراجه لو عضو کمیته ملی دگرگون های اجتماعی کمیسیون ملی یونسکو در ایران و همچنین عضو شورای سیاست گذاری جشنواری بین المللی اختراع و نوآوری خیام با اعلام خبر حمایت کمیسيون ملی یونسکو در ایران از جشنواره بیان نمود جشنواره بین المللی خیام بنا بر رسالت خود در جهت توسعه مخترعین، مبتکرین و پژوهشگران جمهوری اسلامی ایران مطابق بند اول اساسنامه یونسکو ، همکاری خود را در جهت كمك به استقرار صلح و امنیت از طریق ترویج همكاری‌ میان ملت‌ها در زمینه‌های آموزش، علوم و فرهنگ به منظور افزایش احترام همگان به عدالت، حاكمیت قانون، حقوق بشر و آزادی‌های اساسی برای همه، بدون توجه به تفاوت‌های نژادی، جنسیت، زبان و مذهب، مطابق با منشور ملل متحد در دستور کار خود قرار داده است.
حسینیان خاطر نشان کرد در راستای کمک به استقرار صلح و امنیت از طریق ترویج همکاری در این جشنواره از ۲۷ کشور جهان با همکاری سازمان مالکیت معنوی اختراعات جهان جهت حضور و ثبت نام دعوت به عمل آمده است.

شایان ذکر است دکتر مهدی حسینیان سراجه لو پیشتر به خاطر حمایت از جشنواره ملی اختراع و نوآوری یک ایده یک دنیا موفق به دریافت گواهی تقدیر از طرف انجمن بین المللی نوآوری و مهارت های پیشرفته تورنتو كانادا و همچنين سازمان مخترعین ترکیه  شده بود .
مخترعین، مبتکرین و پژوهشگران ایران اسلامی می توانند با توجه به فرصت فراهم آمده در طرح های خود در زمینه ایده، اختراع و نوآوری را تا تاریخ ۱۱ بهمن ماه در وب سایت جشنواره به نشانی www.khayyamfestival.com  ثبت نام نمایند.
این جشنواره با حضوران نمایندگان جهانی و سران کشوری و لشکری در تاریخ ۱۶ الی ۱۸ اسفند ماه در دانشگاه صنعتی اصفهان برگزار خواهد شد.

-->