ثبت نام اولین دوره جشنواره بین المللی اختراع و نوآوری خیام آغاز شد.

فارسی